"Ten, kto przestaje być lepszym, przestaje być dobrym." Oliver CromwellOFERTA


Usługi Multioperatorskie
Dla Deweloperów
Łącza
VoIP
WiFi
PABX
Rozwiązania IVR
Data
Okablowanie strukturalne
DomNET

Dostępne łącza telekomunikacyjne

ŁĄCZA TELEFONICZNE
POTS (ang. Plain Old Telephone Service) to najstarsza, podstawowa usługa telefoniczna, umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane łącza telefoniczne. Połączenia są zestawiane przez wybieranie tonowe za pomocą tarczy numerowej z kodowaniem DTMF), a następnie komutowane w centralach telefonicznych.
ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym.
Wyróżnia się dwa rodzaje dostępu do ISDN:

  • Podstawowy (ang. Basic Rate Interface - BRI lub Basic Rate Access - BRA) - składający się z dwóch cyfrowych kanałów transmisyjnych B (ang. Bearer Channel) o przepustowości 64 kb/s każdy i cyfrowego kanału sygnalizacyjnego D (ang. Control Channel) o przepustowości 16 kb/s.
  • Pierwotny (ang. Primary Rate Interface - PRI lub Primary Rate Access - PRA) - składający się z 30 kanałów transmisyjnych B (system E1 stosowany w większej części świata) lub 23 kanałów transmisyjnych B (system T1 używany w Ameryce pólnocnej i Japoni) oraz jednego kanału sygnalizacyjnego o przepustowości 64 kb/s.

W Polsce w ramach dostępu pierwotnego (PRI lub PRA) stosuje się 30 kanałów danych (głównie dane rozmowy) o przepustowości 64 kb/s każdy (tzw. kanały B), jeden kanał sygnalizacyjny (kanał D) o przepustowości 64 kb/s oraz kanał służący do synchronizacji strumienia E1 (również 64 kb/s). Na potrzeby obsługi kanałów danych B wykorzystuje się protokół sygnalizacyjny DSS1, który jest przesyłany w kanale sygnalizacyjnym D. Kanały danych używane są do rozmów i przesyłania danych. Kanał sygnalizacyjny służy do zestawiania połączeń i zarządzania nimi. Kiedy połączenie zostanie zestawione powstaje dwukierunkowy synchroniczny kanał transmisji danych między użytkownikami. Jest on zamykany przy zakończeniu połączenia. Można zestawić tyle połączeń ile jest kanałów danych. Na różnych kanałach można otwierać połączenia do tego samego lub różnych punktów docelowych. ISDN do przesyłania głosu wykorzystuje standard (kodek) a-law (w Europie) oraz μ-law (w Północnej Ameryce i Japonii).
SIP trunk jest sposobem połączenia abonenckiego urządzenia końcowego (np. centralki) z siecią operatora VoIP. Przy użyciu jednego SIP Trunku można realizować wiele jednoczesnych połączeń telefonicznych zarówno w kierunku przychodzącym jak i wychodzącym. SIP Trunk jest internetowym odpowiednikiem klasycznych łącz E1 używanych do podłączenia centralek do sieci tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych.
ŁĄCZA DOSTĘPU DO INTERNETU
ADSL (ang.Asymmetric Digital Subscriber Line) – technika umożliwiająca szerokopasmowy asymetryczny dostęp do sieci teleinformatycznych. W technice tej do przesyłania danych wykorzystuje się częstotliwości większe od 25 kHz, które nie są używane przy przesyłaniu głosu rozmowy telefonicznej. Asymetria polega tutaj na tym, iż przesyłanie danych z sieci do użytkownika jest szybsze niż w drugą stronę. Technologia ta stworzona została z myślą o użytkownikach częściej odbierających niż wysyłających dane.
Łącza symetryczne szerokopasmowy symetryczny dostęp do sieci teleinformatycznych. Realizowany za pomocą technologii światłowodowej lub radiolini.
VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa. Rozwiązania oparte na VPN stosowane są np. w sieciach korporacyjnych firm, których zdalni użytkownicy pracują ze swoich domów na niezabezpieczonych łączach. Za pomocą VPN można również łączyć oddziały firmy niezależnie od ich lokalizacji. Wirtualne Sieci Prywatne charakteryzują się dość dużą efektywnością, dzięki kompresji danych oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa (ze względu na szyfrowanie).