"Ten, kto przestaje być lepszym, przestaje być dobrym." Oliver CromwellOFERTA


Usługi Multioperatorskie
VoIP
WiFi
PABX
Rozwiązania IVR
Data
Alcatel-Lucent DATA
Fortinet
Okablowanie strukturalne
DomNET

Fortinet

Fortinet dostarcza rozwiązania zintegrowanego zarządzania zagrożeniami oraz ochrony wyspecjalizowanej by sprostać wyrafinowanym zagrożeniom bazującym na sieci i treści. Fortinet jest liderem rynkowym w bezpieczeństwie sieciowym, dostarczając platformy sprzętowe i oprogramowanie tworzone specjalnie do celów ochrony, które obecnie ochraniają ponad 100 000 klientów na całym świecie. Rozwiązania Fortinet poprawiają wydajność, zwiększają ochronę i przejrzystość jednocześnie redukując koszty. FortiGate Urządzenia FortiGate integrują niezbędne dla ochrony firmy funkcjonalności bezpieczeństwa w jeden korzystny cenowo pakiet, włączając w to antywirus, firewall, VPN, wykrywanie intruzów, filtrację stron www, antyspam, antyspyware i kontrolę pasma. Łatwy do wdrożenia i zarządzania system zapewnia całościową ochronę w jednej elastycznej, gotowej do użycia platformie, która idealnie pokrywa potrzeby bezpieczeństwa małych i średnich firm czy oddziałów większych przedsiębiorstw. Korzyści: 1.Kompletna ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w jednym urządzeniu daje prostotę i łatwość implementacji: firewall, wykrywanie intruzów (IPS), VPN, kontrola pasma (QoS), antywirus, antyspyware, antyspam, filtrowanie stron www i kontrola aplikacji (np. komunikatory i ruch P2P). 2.Specjalizowane procesory FortiASIC™ zapewniają pełne bezpieczeństwo klasy przemysłowej z wysoką wydajnością i certyfikacją ICSA w korzystnej cenowo platformie 3.Intuicyjny interfejs www administratora, spójny we wszystkich platformach Fortinet, upraszcza wdrożenie i zarządzanie 4.Baza zagrożeń aktualizowana jest w czasie rzeczywistym dzięki działającemu 24×7x365 laboratorium Fortinet Global Threat Research Team, zapewniając najwyższy poziom zabezpieczeń bez żadnych przerw 5.Dostępność modeli z wbudowanym bezprzewodowym punktem dostępu i złączem PC Card rozszerza możliwości ochrony również na wdrożenia z sieciami szerokopasmowymi, stoiska, zdalne czy domowe biura. Wybrane produkty
FortiGate-100D Seria platform kompleksowego bezpieczeństwa sieci FortiGate-100D, która obejmuje cztery modele: FortiGate-100D, FortiGate-140D, FortiGate-140D-POE, FortiGate-140D-POE-T1, dostarcza funkcjonalności w pełni zintegrowanego Forewalla Nowej Generacji (Next-Generation Firewall – NGFW) oraz możliwości wielofunkcyjnej platformy Unified Threat Managment (UTM) dla firm średniej wielkości, oddziałów i mniejszych przedsiębiorstw rozproszonych. Wdrożenie usług bezpieczeństwa klasy korporacyjnej w całej organizacji możliwe jest przez rozwiązania takie jak: akcelerowana przepustowość, wiodące w branży aplikacje bezpieczeństwa sieci, zaawansowana ochrona przed zagrożeniami, oraz zintegrowany przełącznik i kontroler sieci bezprzewodowych (WLAN). FortiGate-140D charakteryzuje się wysoką gęstością portów i zintegrowanym przełączaniem, umożliwiając przedsiębiorstwom połączenie funkcji przełączania i bezpieczeństwa w jednej platformie.
FortiGate-90D/FortiWiFi-90D Seria platform kompleksowego bezpieczeństwa FortiGate-90D zapewnia kompleksową ochronę klasy korporacyjnej dla odległych lokalizacji, oddziałów, urządzeń abonenckich (CPE) i sieci handlowych. Urządzenia serii FortiGate-90D Wireless UTM oferują wszystkie możliwości wielofunkcyjnej zapory sieciowej Unified Threat Management firmy Fortinet: firewall, IPS, kontrolę aplikacji, VPN oraz web filtering. Dodatkowo, wprowadzono najnowsze technologicznie rozwiązania zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami, przeznaczone do obrony przez atakami typu Advanced Presistent Threats (APTs). FortiWiFi-90D zapewnia zintegrowaną usługę WiFi dla bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Seria FortiGate-90D dostarcza pełny zakres zabezpieczeń na poziomie klasy korporacyjnej, jednocześnie znacznie ograniczając koszty związane z wdrażaniem przez zastosowanie prostego modelu cenowego (per-device pricing), zintegrowanej konsoli zarządzania oraz możliwości zdalnego administrowania.
FortiGate-80C/FortiWiFi-80C Urządzenia FortiGate-80C i FortiWiFi-80C zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo dla małych firm oraz oddziałów przedsiębiorstw. Dostarczają zintegrowane mechanizmy wielowątkowej ochrony przed aktualnymi zagrożeniami o dużej wydajności wspieranej dedykowanymi układami sprzętowymi. Całość zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa dla aplikacji i infrastruktury sieciowej bez ryzyka powstawania wąskich gardeł, obniżania wydajności i dostępności. System FortiOS 5 oferuje użytkownikom kompletny zestaw usług bezpieczeństwa dostępny na jednej dedykowanej i wzmocnionej z punktu widzenia bezpieczeństwa platformie sprzętowej. W jego skład wchodzą: firewall klasy stafeful inspection, VPN IPSec/SSL, ochrona przed atakami (IPS), antivirus/antispyware/antimalware, kontrolę treści web oraz antyspam. Umożliwia dodatkowo kontrolę ruchu szyfrowanego SSL, ochronę przed wyciekiem danych, kreowanie polityk w oparciu o użytkowników oraz kontrolę aplikacji zapewniając tym samym kompletną ochronę użytkowników i aplikacji przed zagrożeniami niesionymi przez sieć Web 2.0. FortiWiFi-80C zapewnia zintegrowaną usługę WiFi dla bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.
FortiGate-60D/FortiWiFi-60D Urządzenia kompleksowego bezpieczeństwa FortiGate-60D i FortiWiFi-60D zapewniają ochronę na poziomie klasy korporacyjnej dla MSP, biur i oddziałów zdalnych, urządzeń abonenckich (CPE) i sieci handlowych. Rozwiązanie oparte na architekturze FortiASIC System on a Chip 2 (SOC2) dostarcza zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa zapewniając jednocześnie wysoką wydajność. FortiWiFi-60D jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk BYOD wymagających zintegrowanego dostępu bezprzewodowego oraz bezpieczeństwa nowej generacji. Cena niezależna od liczby użytkowników, zintegrowana konsola zarządzania, pełen zakres opcji interfejsu, a także możliwość zdalnego zarządzania znacząco zmniejszają koszty zakupu, wdrażania oraz obsługi.