"Ten, kto przestaje być lepszym, przestaje być dobrym." Oliver CromwellOFERTA


Usługi Multioperatorskie
VoIP
WiFi
PABX
Alcatel
Panasonic
Siemens
Nec
SV8100
SV8500
Rozwiązania IVR
Data
Okablowanie strukturalne
DomNET

SV8500

Serwer SV8500 jest kompletną platformą telekomunikacyjną na którą składa się serwer oraz opcjonalne komponenty programowe i sprzętowe.


Główne zalety systemu: Wysoka niezawodność System został zaprojektowany i wykonany przy użyciu najwyższej jakości komponentów. Dzięki zastosowaniu technologii LSI oraz VLSI została znacznie zredukowana liczba podzespołów systemu co zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu (w przeciwieństwie do systemów opartych na serwerach PC). Dodatkowo system zapewnia różne możliwości konfiguracji redundancji (serwer nadmiarowy N+1, dywersyfikacja lokalizacji, moduły przetrwania). W oferowanym rozwiązaniu zgodnie z założeniami projektowymi przyjęto rozwiązanie redundantne wyposażone w dwa niezależne procesory pracujące w trybie gorącej rezerwy oraz zdublowane zasilacze. Bezpieczeństwo W celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie dostępności do usług oraz transmisji w sieci system oferuje najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń: 1.Enkrypcję AES 2.Autentykację 3.Zarządzanie i kontrolę pasma QoS, VPN, IPSec 4.Zarządzanie bezpieczeństwem 5.Listy kontroli dostępu ACL 6.Ochronę przed atakami z zewnątrz. Funkcjonalność Użytkownicy systemu mają dostęp do ponad 900 funkcji abonenckich co pozwala na zwiększenie produktyności, redukcję kosztów operacyjnych. Dodatkowo system może współpracować z aplikacjami innych dostawców. Elastyczność zarządzania System został wyposażony w aplikację zarządzającą MA4000 wraz z modułem taryfikacyjnym, która pozwala na: 1.centralne zarządzanie konfiguracją systemu 2.centralne zarządzanie zdarzeniami awaryjnymi (również z systemów innych dostawców) 3.zarządzanie wydajnością 4.zarządzanie bezpieczeństwem 5.taryfikacja połączeń oraz statystyki ruchowe